Firma Setl SK
Naša spoločnost vznikla v roku 2007 ako reakcia na dopyt väčších a renomovaných stavebných spoločností po personálnom obsadení svojich stavebných projektov.

V roku 2013 si naša spoločnosť založila v Českej republike organizačnú zložku SETL SK s.r.o. - organizační složka (č.p. 60, 664 67 Sobotovice).

Dopyt bol najmä po skúsených pracovníkov robotníckych profesií so zameraním na realizáciu dopravných a inžinierskych stavieb, s preferenciou na mostné objekty. Firma sa profesne vyprofilovala do troch skupín ponúkaných prác:

Stavebné tesárske práce
Montáž debnenia, stavba podperných skruží, klasické debniace práce, oddebňovanie, betonáže.

Železiarske práce
Ukládka betonárskej výstuže, montáž armokošov, pilot a Milánskych stien.

Murárske a pomocné práce
Pokládka kamenných a zámkových dlažieb, sanačné práce na betónových konštrukciách, realizácia gabiónových stien, špeciálne betonáže CB krytu, pomocné práce na kanalizačných a demolačných akciách.

Štvor až päťčlenné pracovné skupiny sú plne mobilné (osobné automobily, preprava dodávkami), sú vybavené všetkými požadovanými prostriedkami BOZP a náradím podľa profesie.

Zamestnanci firmy sú výhradne občania Českej a Slovenskej republiky spĺňajúci pracovno-právnu legislatívu oboch krajín.

Časť zamestnancov disponuje aj školením SŽDC pre prácu na železnici.